تصویری از محمد برسوزیان
محمد برسوزیان

هنرمند
۷۶ سال

بازیگران تلویزیون و سینما


تولد: ۱۳۲۴
وفات: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
علت وفات: بیماری (سکته قلبی)

 تصویری از علی اکبر محمودزاده گرجستانی
علی اکبر محمودزاده گرجستانی (سیروس گرجستانی)

هنرمند
۷۶ سال

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون


تولد: ۱۳۲۳/۱۲/۲۵
وفات: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
علت وفات: بیماری (سکته قلبی)

 تصویری از نظام عامری
نظام عامری

هنرمند
۹۰ سال

معمار، طراح سرشناس و نامدار، تنها شاگرد و همکار ایرانی فرانک لوید رایت معمار صاحب سبک آمریکایی


تولد: ۱۳۰۵/۰۸/۰۱
وفات: ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
علت وفات: کهولت سن

 تصویری از میرزاده عشقی
میرزاده عشقی

هنرمند
۳۰ سال

شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ایرانی دوره مشروطیّت و مدیر نشریه قرن بیستم


تولد: ۱۲۷۳/۰۹/۲۰
وفات: ۱۳۰۳/۰۴/۱۲
علت وفات: قتل/ترور (در دوره نخست‌وزیری رضاخان، به دستور رئیس اداره تأمینات نظمیه (شهربانی) وقت، ترور شد)

 تصویری از محمد برسوزیان محمد برسوزیان
هنرمند
۷۶ سال
تولد: ۱۳۲۴ وفات: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ علت وفات: بیماری
 تصویری از علی اکبر محمودزاده گرجستانی علی اکبر محمودزاده گرجستانی (سیروس گرجستانی)
هنرمند
۷۶ سال
تولد: ۱۳۲۳/۱۲/۲۵ وفات: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ علت وفات: بیماری
 تصویری از نظام عامری نظام عامری
هنرمند
۹۰ سال
تولد: ۱۳۰۵/۰۸/۰۱ وفات: ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ علت وفات: کهولت سن
 تصویری از میرزاده عشقی میرزاده عشقی
هنرمند
۳۰ سال
تولد: ۱۲۷۳/۰۹/۲۰ وفات: ۱۳۰۳/۰۴/۱۲ علت وفات: قتل/ترور