احمد مجتهدی تهرانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۰۷/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۱۰/۲۳
محل وفات: بیمارستان بازرگانان، تهران، ایران
محل دفن: مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی، تهران، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

مجتهد شیعه و استاد حوزه علمیه تهران، مدرس علوم اسلامی، استاد اخلاق

علت وفات

بیماری

مشکلات تنفسی و قلبی

مطالعه بیشتر