محمدرضا علیزاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

عضو حقوقدان شورای نگهبان

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر