حسین پناهی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۰۶/۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۸۳/۰۵/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، نویسنده، کارگردان و بازیگر ایرانی

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر