پروین میکده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۱۲/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سرطان کبد

مطالعه بیشتر