سید حمید تقوی‌فر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

سردار سرتیپ پاسدار، نظامی و سیاست‌مدار ایرانی و از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران

علت وفات

جنگ

سامرا، عراق

مطالعه بیشتر