پرویز بابایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۱۱/۰۴
تاریخ وفات: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

مترجم، پژوهش‌گر نویسنده

علت وفات

کهولت سن


توضیحات و جزئیات بیشتر

پرویز بابایی در سال ۱۳۱۱ در تهران متولد شد. او نزدیک به ۲۰ جلد کتاب ترجمه و تالیف کرد که از آن میان می‌توان از «تاریخ عرب در قرون جدید»، «لودیگ فوئر باخ و ایدئولوژی آلمانی»، «کانت و فلسفه معاصر»، «فلسفه تجربه‌گرا»، «از سقراط تا سارتر»، «فرهنگ اصطلاحات فلسفه»، «اومانیسم و سوسیالیسم»، «دموکراسی و انقلاب»، «زمینه تکامل اجتماعی» و «مکتب‌های فلسفی از دوران باستان تا امروز» نام برد. حوزه‌های آثار او تاریخ فلسفه، ادبیات، علوم اجتماعی و سیاسی است.

مطالعه بیشتر