علیرضا قومی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

چهره‌پرداز سینما

علت وفات

بیماری

مشکلات تنفسی