فردین فرمند


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۱۱/۱۹
تاریخ وفات: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه نام آوران گلزار مومنین میانه، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه میانه

علت وفات

بیماری

سکته

مطالعه بیشتر