اصغر بیچاره


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶/۰۳/۲۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس، بازیگر و کارگردان

علت وفات

بیماری

سرطان حنجره

مطالعه بیشتر