حسین‌‌آقا ممتحنی (حمید سبزواری، شاعر انقلاب)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: فلکه پیرنیا، سبزوار، خراسان رضوی، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر