هوشنگ مرادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن فوتبال

علت وفات

بیماری

ایست قلبی