ژاله اصفهانی (شاعر امید)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۰۹/۰۷
محل وفات: لندن، انگلستان
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر