واژگونی اتوبوس مشهد - بندرعباس در بردسیر


واژگونی اتوبوس مشهد - بندرعباس در بردسیر

اطلاعات شناسنامه ای حادثه سوانح جاده ای

تاریخ وقوع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
سال وقوع: ۱۳۹۸
ماه وقوع: دی
زمان وقوع: ۰۲:۴۳:۰۰
محل وقوع: در کیلومتر ۴۵ محور کرمان به بردسیر
تعداد افراد فوت کرده: ۷ نفر
تعداد افراد مجروح شده: ۳۱ نفر
مشخصات فنی حادثه: تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده علت اصلی این حادثه است