سقوط یک دستگاه اتوبوس در محور دوآب سوادکوه به دره


سقوط یک دستگاه اتوبوس در محور دوآب سوادکوه به دره

اطلاعات شناسنامه ای حادثه سوانح جاده ای

تاریخ وقوع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
سال وقوع: ۱۳۹۸
زمان وقوع: ۰۳:۰۰:۰۰
محل وقوع: منطقه خطیرکوه، محور دوآب سوادکوه در استان مازندران
تعداد افراد فوت کرده: ۲۰ نفر
تعداد افراد مجروح شده: ۲۳ نفر