امیرمختار کریم پور شیرازی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹/۱۱/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۳۲/۱۲/۲۴
محل وفات: زندان قصر، تهران، ایران
محل دفن: محل دفن او روشن نیست و احتمال داده می‌شود که در گورستان مسگرآباد توسط مأموران دفن شده باشد


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، سردبیر روزنامه شورش، هوادار ملی شدن صنعت نفت ایران

علت وفات

قتل/ترور

ابتدا به‌طور غیرقانونی در دادگاه نظامی ارتش محاکمه شد، اما پیش از اجرای اعدام به آتش کشیده شد

مطالعه بیشتر