ایرج میرزا (جلال‌الممالک، فخرالشعرا، سعدی دوران)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۳
تاریخ وفات: ۱۳۰۴/۱۲/۲۲
محل وفات: خیابان ایران (عین‌الدوله)، خیابان پهلوی بازارچهٔ سقاباشی تهران، ایران
محل دفن: گورستان ظهیرالدوله، شمیران، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر عصر مشروطیت (اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی)، از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر