عبدالمحمد روح بخشان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۱۲/۲۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه نام‌آوران بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

پژوهشگر، روزنامه‌نگار، مترجم و ویراستار

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر