حسین قوامی (فاخته)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۸/۰۲/۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۶۸/۱۲/۱۷
محل وفات: بیمارستان ایران مهر، تهران، ایران
محل دفن: امامزاده طاهر کرج در جوار غلام‌حسین بنان و مرتضی حنانه، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

یکی از نخستین خوانندگان دوره جدید موسیقی سنتی ایرانی

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر