حاجعلی رزم آرا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۰/۰۱/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۲۹/۱۲/۱۶
محل وفات: حیاط مسجدشاه تهران، ایران
محل دفن: باغ طوطی در حضرت عبدالعظیم، شهر ری، تهران، ایران


دلیل شهرت

نظامی

سپهبد، فرمانده ستاد مشترک ارتش، ۵۸ مین نخست‌وزیر ایران

علت وفات

قتل/ترور

توسط یکی از اعضای گروه فداییان اسلام به نام خلیل طهماسبی در محوطه مسجدشاه تهران ترور شد

مطالعه بیشتر