محمد خوانساری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۸/۱۲/۱۳
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه نام‌آوران بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد فلسفه و منطق در دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و یکی از منطق‌دانان دوران معاصر

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر


نقل قول ها و پیام های مرتبط

استاد ارجمند دکتر محمد خوانساري در پايان يک عمر پرافتخار و مشحون از معنويت و دانش و فرهنگ، شامگاه پنج‌شنبه، 88/12/13 جان به جان‌آفرين تسليم کرد. دکتر خوانساري که از آغاز تأسيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي، عضو پيوسته‌ي اين فرهنگستان و نيز استاد بازنشسته‌ي گروه فلسفه‌ي دانشکده‌ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران بود، علاوه بر ده‌ها سال تدريس در دانشگاه تهران و ديگر مؤسسات آموزش عالي کشور و تربيت هزاران دانشجو، صاحب تأليفات عالمانه و ارزشمندي بود که از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به کتاب گران‌سنگ و ماندگار «منطق صوري» اشاره کرد. فرهنگستان زبان و ادب فارسي درگذشت آن مرد خدمت‌گزار را به جامعه‌ي علمي و ادبي کشور و دوستان و دوستداران آن شادروان و بازماندگان محترم‌شان تسليت مي‌گويد.