حسین قنبرزاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۷۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر رده نوجوانان

علت وفات

بیماری

سرطان ریه