سید علی میری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲
محل وفات: بیمارستان آبان، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر و کمدین تئاتر و سینما

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر