سید مصطفی سعیدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

از استادان و هنرمندان عرصه نقالی، شاهنامه خوانی و مناقب خوانی، قدیمی ترین نقال ایرانی

علت وفات

کهولت سن