مهری ودادیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۳/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۸۹/۱۲/۰۹
محل وفات: بیمارستان سجاد واقع در میدان فاطمی، تهران، ایران
محل دفن: تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

علت وفات

بیماری

عفونت ریه

مطالعه بیشتر