احمدشاه قاجار (احمدمیرزا)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۵/۱۱/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۰۸/۱۲/۰۸
محل وفات: بیمارستانی در پاریس، فرانسه
محل دفن: کنار آرامگاه پدرش محمدعلی‌شاه در کربلا، عراق


دلیل شهرت

مسئول حکومتی

هفتمین و آخرین پادشاه قاجار

علت وفات

بیماری

ورم کلیه

مطالعه بیشتر