ابوالقاسم گرجی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰/۰۱/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۸۹/۱۲/۰۷
محل وفات:
محل دفن: حرم عبدالعظیم حسنی، شهر ری، تهران، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد ممتاز دانشگاه تهران، فقیه و حقوقدان، دانش‌آموخته فلسفه و حکمت اسلامی از دانشکده الهیات، نوزدهمین رئیس دانشگاه تهران و چهره ماندگار ایرانی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر