حسین حسینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

داور بین‌المللی کشتی

علت وفات

بیماری