حسین تهرانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۰
تاریخ وفات: ۱۳۵۲/۱۲/۰۷
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: گورستان ظهیرالدوله، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده تنبک و موسیقی‌دان

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر