علی اکبر دهخدا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۷
تاریخ وفات: ۱۳۳۴/۱۲/۰۷
محل وفات: خانه مسکونی در خیابان ایرانشهر، تهران، ایران
محل دفن: گورستان ابن‌بابویه، شهرری، تهران، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

ادیب، لغت‌شناس، سیاست‌مدار و شاعر، مؤلف و بنیان‌گذار لغت‌نامه دهخدا

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر