پرویز فنی زاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶/۱۱/۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۱۲/۰۵
محل وفات: بیمارستان ایرانمهر، تهران، ایران
محل دفن: بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

کزاز

مطالعه بیشتر