علی یوسفی‌کیا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۷۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر

علت وفات

تصادف/سانحه

گاز گرفتگی