عزیزالله خوشوقت


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵/۰۷/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
محل وفات: بیمارستان ملک فیصل، مکه، عربستان سعودی
محل دفن: حرم عبدالعظیم حسنی، شهر ری، تهران، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

مجتهد، فقیه، عارف

علت وفات

بیماری

عارضه تنفسی

مطالعه بیشتر