ابراهیم فخار کاشانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۷۲/۱۲/۰۱
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۶۶، ردیف ۷۶، شماره ۳۰، بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر