ذبیح الله صفایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نماینده ادوار سوم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اسدآباد

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر