محمدحسین امین‌الضرب اصفهانی (پدر برق ایران)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۱
تاریخ وفات: ۱۳۱۱/۰۹/۲۵
محل وفات:
محل دفن: قبرستان وادی السلام، نجف، عراق


دلیل شهرت

بازرگان/تاجر

تاجر ایرانی در دوره قاجار، ریاست اتاق تجارت تهران از سال ۱۳۰۶ الی ۱۳۱۱، نماینده مجلس در دوره اول

علت وفات

بیماری

بیماری آسم

مطالعه بیشتر