کرامت‌الله دانشیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۰۷/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۵۲/۱۱/۲۹
محل وفات:
محل دفن: قطعه ۳۳ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

سایر

از فعالان سیاسی چپ‌گرا و از مبارزان شناخته‌شده قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران

علت وفات

اعدام

به جرم اقدام علیه امنیت کشور به همراه خسرو گلسرخی تیرباران شد

مطالعه بیشتر