سید عمادالدین حسنی برقعی (عماد خراسانی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۲/۱۱/۲۸
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: مقبرةالشعرای آرامگاه فردوسی، خراسان رضوی، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر غزل‌سرا و قصیده‌سرا

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر