محمد حسین یوسف الهی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۰
تاریخ وفات: ۱۳۶۴/۱۱/۲۷
محل وفات: بیمارستان لبافی نژاد، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

در زمان جنگ ایران و عراق در لشکر ۴۱ ثارالله و در واحد اطلاعات و عملیات مشغول به فعالیت و بعد‌ها نیز به عنوان جانشین فرمانده این واحد انتخاب شد

علت وفات

جنگ

در عملیات والفجر هشت به دلیل مصدومیت حاصل از بمب‌های شیمیایی در بیمارستان لبافی نژاد شهر تهران به شهادت رسید