ابولفضل دباغی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر

علت وفات

تصادف/سانحه

سانحه رانندگی