اسماعیل امیرخیزی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۵
تاریخ وفات: ۱۳۴۴/۱۱/۲۷
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده و از رجال انقلاب مشروطه ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر