عزیزالله جوینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴/۰۹/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵
محل وفات: بیمارستان تهران کلینیک، تهران، ایران
محل دفن: قطعه نام آوران بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

مصحح، محقق، نسخه‌شناس، مصحح متون کهن ادبی و شاهنامه‌پژوه، استاد دانشگاه

علت وفات

بیماری

به دلیل خونریزی دستگاه گوارشی در بیمارستان بستری شد وی بعد از کمای سه‌روزه در پی خون‌ریزی داخلی درگذشت

مطالعه بیشتر