ولی الله شیراندامی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰/۰۱/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
محل وفات: بیمارستان رسول اکرم، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر