محمدعلی بیدآبادی اصفهانی (شاه آبادی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۱
تاریخ وفات: ۱۳۲۸/۰۹/۰۳
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: حرم حضرت عبدالعظیم شهر ری، تهران، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

عارف و مجتهد شیعی که به فیلسوف فطرت نیز شهره بود

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر