میرزا علی فلسفی (آیت‌الله)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹/۱۰/۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۸۴/۱۱/۱۹
محل وفات: مشهد، ایران
محل دفن: رواق دارالسرور و در کنار میرزا حسنعلی مروارید، حرم مطهر رضوی، مشهد، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

از عالمان وارسته شیعه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر