مهدی بیانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۵
تاریخ وفات: ۱۳۴۶/۱۱/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

دکترای زبان و ادبیات فارسی، کارشناس متون باستانی و نسخه های خطی، بنیان‌گذار و نخستین رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر