اصغر پارسا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۴
تاریخ وفات: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

سخنگوی فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم و مدتی نیز بعد از انقلاب ۵۷ سخنگوی جبهه ملی ایران بود

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر