عباس زریاب خویی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸/۰۵/۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۷۳/۱۱/۱۴
محل وفات: بیمارستان دی، تهران، ایران
محل دفن: بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

مورخ، ادیب، نسخه‌شناس، نویسنده، مترجم، ریاست کتابخانه مجلس سنا

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر