تقی ارانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۲/۰۶/۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۱۸/۱۱/۱۴
محل وفات: زندان، تهران، ایران
محل دفن: امامزاده عبدالله، شهرری، تهران، ایران


دلیل شهرت

سایر

فعال سیاسی کمونیست و ناشر ایرانی و آغازگر فکری حزب توده، از اعضای گروه ۵۳ نفر

علت وفات

بیماری

به علت بیماری تیفوس در زندان درگذشت (یا به روایتی سمی که مأموران به او دادند)

مطالعه بیشتر