عبدالمحمد نظام اسلامی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۲/۰۴/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۸۷/۱۱/۱۱
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: گلزار شهدا فیال، بروجرد، لرستان، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

نماینده شهرستان بروجرد و اشترینان در مجلس ششم شورای اسلامی

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر